De achternaam wijziging

 

De naamswijzigingDe achternaam wijziging. November 2017 besloot ik een donatie te starten om mijn naamswijziging voor elkaar te krijgen. Via twitter vertelde een paar twitteraars dat ik dat zou kunnen doen. Ik vertelde dat dat echt niet haalbaar zou zijn zo een hoog bedrag. Ze gaven aan dat het te proberen waard was en dus deed ik dat. De eerste 200 euro was binnen paar minuten toen binnen. En vele mensen doneerde daarna ook verschillende bedragen. Ondertussen had ik een brief geschreven vanwege ook mensen mij vertelde dat ik gratis mijn naam zou kunnen wijzigen. Werd aangegeven dat ik de koning een brief kon sturen dus dat deed ik uiteindelijk. De brief werd uiteindelijk doorgestuurd naar Justis waar ze de naamswijzigingen uitvoeren.

Eind januari ontving ik een brief terug.

De brief

 

In uw brief geeft u aan dat uw ouders tijdens uw jeugd in een vechtscheiding waren ontwikkeld. U geeft aan dat uw moeder u uw vader heeft ontnomen, mede door het vertellen van allerlei leugens. Uw naam is in 1995 gewijzigd in de naam van de toenmalige echtgenoot van uw moeder. Het bevreemdt u dat uw geslachtsnaam destijds is gewijzigd, daar uw vader niet akkoord ging met de aanvraag. Dit alles heeft u veel stress en psychische klachten gebracht. Het is dan ook uw wens uw geslachtsnaam te wijzigen in uw oorspronkelijke naam. U verzoekt daarbij de aanvraag kosteloos te mogen indienen, omdat u niet de financiën hebt om de aanvraag te bekostigen.

allereerst wil ik opmerken dat ik het heel vervelend vind wat u allemaal heeft moeten meemaken. Door de gebeurtenissen die u schetst, begrijp ik dat het een diepe wens is om uw geslachtsnaam te wijzigen. Op basis van de stukken kan ik u zeggen dat uw vader destijds uitvoerig heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de aanvraag. Ondanks de bezwaren van uw vader voldeed de aanvraag aan de voorwaarden zoals gesteld in het Besluit geslachtsnaamswijziging, waardoor uw geslachtsnaam is gewijzigd.

Op basis van het Besluit geslachtsnaamswijziging kan uw naam worden gewijzigd in uw oorspronkelijke naam. Voor wat betreft de kosten, moet ik u echter meedelen dat er geen mogelijkheid bestaat om tegen lagere kosten of kosteloos een aanvraag om geslachtsnaamswijziging in te dienen. Voor het indienen van een aanvraag zijn altijd kosten verschuldigd.

Kosten naamswijziging

 

In het Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling is vastgesteld dat de kosten €835,- bedragen. De kosten die betaald moeten worden, gelden voor iedereen, ongeacht de financiële situatie. Er bestaat ook geen betalingsregeling. Hetgeen u aanvoert in uw brief maakt dat niet anders. Ik kan voor u geen uitzondering maken.

Donaties

 

De achternaam wijziging. Nadat ik deze brief op LinkedIn had geplaatst bleek snel het hele bedrag binnen te zijn voor de naamswijziging. Op mijn verjaardag (13 februari) heb ik de papieren voor de naamswijziging ingevuld. en de dag erop heb ik mijn geboorteakte opgevraagd bij de gemeente en de naamswijziging verstuurd. 2 weken later kwam de rekening van de naamswijziging van € 835,-

Deze kosten zijn meteen betaald door mijn tante, waar de donaties binnen kwamen.  Je verwacht dat je dan ook een brief ontvangt dat het geld binnen is en dat ze aan de slag gaan met je naamswijziging. Helaas bleef die brief uit.

Op zaterdag 19 mei kreeg ik pas een brief binnen van Justis met stempeldatum van 16 mei 2018 met de beslissing van mijn aanvraag.

Beslissing aanvraag

 

Op 26 februari 2018 heb ik uw aanvraag van 13 februari 2018 ontvangen. U vraagt om de wijziging van uw geslachtsnaam in de Vries. Ik heb besloten uw aanvraag toe te wijzen. Hieronder kunt u lezen hoe ik tot deze beslissing ben gekomen.

Uw vader de heer de Vries, en uw stiefvader stuur ik en kopie van deze beslissing.

Voorgeschiedenis

 

In mijn brief van 7 maart 2018 heb ik uw stiefvader op de hoogte gesteld van de gevraagde geslachtsnaamwijziging. Ik heb hem de gelegenheid gegeven om te reageren. Van deze gelegenheid heeft hij geen gebruik gemaakt.

Relevante regelgeving

 

Op een aanvraag om naamswijziging is het Besluit geslachtsnaamswijziging van toepassing.

Artikel 4, eerste lid, onder b van het Besluit geslachtsnaamswijziging bepaalt dat een meerderjarige zijn geslachtsnaam kan wijzigen in zijn oorspronkelijke naam wanneer de naam tijdens zijn/haar minderjarigheid op verzoek van zijn ouder(s)/verzorger(s) op grond van artikel 3 of op grond van artikel 253t, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is gewijzigd.

Relevante feiten en omstandigheden

 

Uw naam is op 25 april 1995 bij koninklijk besluit gewijzigd. U was toen minderjarig. Inmiddels bent u meerderjarig.

Uw vader stemt in met de door u verzochte geslachtsnaamswijziging.

Uw stiefvader heeft niet gereageerd op de uitnodiging zijn reactie te geven.

Beoordeling

 

Uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. Daarom zal ik uw aanvraag toewijzen.

Beslissing

 

Ik wijs uw aanvraag toe. Ik zal mijn beslissing voordragen voor een koninklijk besluit waarbij uw naam in de Vries wordt gewijzigd.

Wanneer er geen bezwaar wordt gemaakt, zal de naam, na afloop van de bezwaartermijn van zes weken, door middel van een koninklijk besluit worden gewijzigd. Dit duurt nog enige tijd. U ontvangt daarna een officiële kennisgeving van het koninklijk besluit.

 

 

Wat doet een naamswijziging met een persoon

 

De achternaam wijzigingDe achternaam wijziging. In de brief geven ze aan dat ze op 7 maart 2018 een brief naar mijn stiefvader hebben verstuurd. Het zou fijn geweest zijn als ik dan ook een brief ontvang dat ze een brief hebben verstuurd naar mijn stiefvader.

Voor de persoon die de naamswijziging doet is het niet zomaar iets. Psychische deed dat erg veel met mij.

De eerste dagen nadat ik de naamswijziging had verstuurd was ik echt opgelucht dat het eindelijk zo ver is dat mijn naam terug veranderd word in mijn biologische achternaam. Dat dit mogelijk is geworden met donaties van vele mensen. Die ik echt zo dankbaar ben. Echt geweldig.

 

Weken gaan voorbij en je hoort helemaal niks. Betaald een flink bedrag €835 euro en dan moet je er maar vanuit gaan dat het bedrag netjes binnen is.  Zou denken dat je wel op de hoogte word gehouden vanwege je ook best een flink bedrag moet gaan betalen.

Denkend aan de eerste brief die ik ontving in Januari dat mijn vader uitvoering heeft aangegeven niet akkoord te zijn met de naamswijziging naar de achternaam van toen mijn stiefvader. Hoe kon dan de aanvraag dan wel voldoen aan de voorwaarden?

Mijn moeder vertelde een aantal jaren geleden dat ze flink heeft gevochten om de achternaam te kunnen wijzigen. Ze verteld de jeugdinstanties dat de kinderen dit willen en dat mijn zus het een moeilijke naam vindt om uit te kunnen spreken (de Vries) en de achternaam ‘Hendriks’ makkelijker is.

Dan nog de opmerking van mijn zus ‘Dat moest ik toch zeggen?

Het besluit naamswijziging naar stiefvader Hendriks

 

Het heeft mij ook behoorlijk veel gedaan nadat ik heb gelezen dat mijn vader zoveel strijd heeft geleverd om onze biologische achternaam te behouden.

3 jaar nadat de naamswijziging is veranderd, scheiden mijn moeder ook van mijn stiefvader. Onze achternaam bleef toen onveranderd. Het is onze stiefvader niet meer en dus lopen wij met een achternaam rond die niet van ons is.

Je zou verwachten dat je de achternaam hebt van je biologische moeder of van je biologische vader. Meestal krijg je als je geboren wordt de naam van je biologische vader.

Als kind zijnde moet je weten wie je bent en waar je vandaan komt.  Als dan je achternaam veranderd wordt in een naam die totaal niet van je biologische ouders afkomstig is dan weet je niet waar je vandaan komt. Je identiteit ben je dan kwijt.

 

Identiteit ontnemen met naamswijziging is schadelijk.

 

Als je achternaam dus wordt gewijzigd is dat behoorlijk schadelijk voor je identiteit.  Ik snap dan ook niet hoe het mogelijk is dat je naam gewijzigd wordt als de ouders in een scheiding zitten. Dit mag niet veranderd moeten worden. Als kind zelf 18 is en het dan alsnog zelf wilt wijzigen dan zou dat kunnen, maar niet als kinderen minderjarig zijn. Je pakt het identiteit van de kinderen af en dat is schadelijk.

Je hoort mensen wel zeggen het is maar een naam. Nee het is meer dan een naam. Het is je identiteit!

In de 20 weken dat de naamswijziging duurt heb ik behoorlijk veel stress gehad en ook veel woedeaanvallen. Woede die best heftig waren en er wel dingen in huis zijn gesneuveld. Als je in die 20 weken wat meer op de hoogte werd gehouden was de woede stukken minder geweest. De laatste 3 weken van de 20 weken was het einde in zicht en ik heugde mij er al op om overal mijn naam te kunnen wijzigen.

Toen ik ook op 19 mei post ontving dat het toen nog 6 weken zou duren vanwege het bezwaar was ik stukken vrolijker weer omdat de naamswijziging steeds meer in de buurt zou komen.

Nadat de 6 weken van bezwaar om waren verwachte ik wel post om te horen of er misschien bezwaar zou zijn geweest. Niet daarvan uit te gaan vanwege er ook niet eerder op een brief was gereageerd door mijn stiefvader. Helaas er kwam geen brief en heb toen zelf gebeld en kreeg te horen dat er geen bezwaar was ingediend.

De impact

 

Ik kreeg te horen dat er voor de officiële papieren ook nog 10 weken voor staat.. 10 weken nog.. 5 september moet nu alles geregeld zijn. Ik dacht nog 10 weken, 10 weken met stress en woede dat kan ik niet nog langer hebben.

Heb ze ook verteld telefonisch dat het behoorlijke impact heeft met iemand die een naamswijziging doet vanwege de psychische gesteldheid. Dat je totaal niet op de hoogte word gebracht. Die persoon aan de telefoon gaf aan dat ze dat wisten en dat ze er wel mee bezig zijn om dat in de toekomst te veranderen.

Hoop dat dat ook voor de toekomst voor andere personen dit beter word geregeld. De stress en woede vallen op dit moment gelukkig mee. Nog een maand dan heb ik definitief mijn biologische naam terug..

 

Artikel uit de Volkskrant uit 1999 Kind is te jong om gevolgen naamswijziging te overzien

 

Wil je voortaan mijn blogberichten per mail ontvangen? Ga naar menu en abonneer je op Didi’s Diary

 

 

 

Digiprove sealAuteursrechtelijk beschermd door Digiprove © 2018 Didi de Vries
19 gedachte over “De achternaam wijziging”
 1. Beste Didi,

  Wat goed van je dat je je achternaam hebt laten veranderen, gefeliciteerd! En ook dat je zoveel moeite hebt gedaan om het geld bijeen te brengen. Misschien een tip: Als je weinig geld hebt tot en met € 6.000,- aan vermogen en een inkomen op bijstandsniveau hebt (of 110 of soms 120% van de bijstandsnorm: is in iedere gemeente verschillend) dan kan je dat krijgen via de bijzondere bijstand. Helaas niet achteraf dat moet je dan vooraf aanvragen. Zo zijn er meer dingen voor bijzondere bijstand: informeer bij je gemeente.

 2. Raar mijn biologische vader heeft geen brief gehad ook niet om bezwaar te maken.. Gelukkig. En ik ben zelfs nog minderjarig.
  Ik ben er nog langer mee bezig geweest omdat mijn vader geen toestemming gaf en mijn moeder dus naar de rechter moest, om het gezag te veranderen.
  Ik okt 2016 vroeg ik het aan mijn vader en pas in januari 2018 was het veranderd in het gezag register. De naamswijziging was voor mij gratis C1/2 verzoek. Eerst kreeg mijn moeder ook een betalingsverzoek maar heeft bezwaar gemaakt.
  Bij mij was het er 1 dag na mijn diplomering doorheen dus niet op mijn diploma, nu moet ik dus naar Groningen om bij het Duo een nieuw diploma te halen. Als die klojo gewoon in okt 2016 zijn handtekening had gezet… 😡😡 had mij dat een hoop ergenis en wanhoop gescheeld… Ik herken dat lange wachten wel… Maar die brief van de koning is het waard.
  Ik ben met mijn moeder die dag dat we de brief kregen lekker uit eten geweest. Bij mijn gemeente was het de dag erna al veranderd in het GBA… Dus kon ik de volgende dag al een nieuw paspoort aan vragen.. Maar nog steeds kom ik dingen tegen waarvan ik denk oja dat moet ook nog… Hahah..
  In elk geval succes nog.

  1. Hoi lientje, bedankt voor je reactie maar als ik het zo lees gaf je vader geen toestemming dat heeft dus bezwaar. Wel vreemd dat het voor jou gratis is geweest en dat je moeder dus niks ervoor heeft betaald. In de brief die ik ontbond gaven ze aan dat iedereen voor de naamswijziging moet betalen. Ben wel benieuwd hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen dat ze niet hoefde te betalen. Ik heb alles namelijk nagevraagd of het gratis kon. Ik hoop ook snel die brief te ontvangen waarmee ik mijn naam kan wijzigen. Wel fijn om te weten dat als je naam gewijzigd is bij minsterie dat het ook snel bij de gemeente is geregeld en dat je dan nieuwe id kaart kan aanvragen.

   1. Een C1verzoek psychische hinder en C2 verzoek is als je in mijn geval vader veroordeeld is wegens een misdrijf geweld of misbruik tegen jou of 1e graads familie lid (broer/zus moeder).
    Dat was bij mij het geval. En dan is het gratis.. daarom is het zo raar dat jij wel moet betalen omdat jij psychische hinder ervan ondervind. Moet dan wel vastgesteld zijn door een psychiater/psycholoog (staat in de folder bij C1.
    Maar als ik jouw verhaal lees is dat voor jouw niet zo moeilijk??
    Ik weet niet of jij nog in bezwaar kan gaan, mijn moeder heeft dat gedaan eerst moest ze ook gewoon betalen. Ik heb wel ook hulp gehad van school maatschappelijk werk bij de aanvraag vandaar dat ik ook wist dat het wel gratis kan bij C1/C2 verzoeken.

 3. O na de goedkeuring blijft de 6 weken bezwaar termijn alleen mijn vader is hier (gelukkig) niet van op de hoogte gebracht.. mijn vader zette geen handtekening bij de aanvraag dat moet bij minderjarigen dan moeten beide ouders tekenen met gezag anders nemen ze het niet in behandeling bij justis. Mijn vader gaf geen toestemming waardoor mijn moeder het enkelvoudig gezag heeft gekregen.

  Als jij de brief van de koning hebt hoef je bij de gemeente dat niet te melden alle overheids instellingen (gemeente, duo, belastingdienst, ziekte kosten verzekering) krijgen bericht daarvan..
  Je kan zelf zien BRP zien of de gemeente je naam gewijzigd heeft. Inloggen met digid en dan persoonsgegevens. Bij mij was dat 1 dag na de brief van de koning.

 4. Dat wachten lijkt me slopend! Nog even doorbijten, je bent er nu écht bijna. Vind het heel goed van je vader dat hij destijds zo gestreden heeft, mijn vader ging gewoon akkoord met mijn naamswijziging want hij wilde geen gedoe veroorzaken… hij koos altijd de makkelijke weg

 5. Ik ben 15 jaar weggehouden van mijn zoon ondanks dat ik gezag heb.
  Nu een brief gekregen van mijn zoon dat hij zijn achternaam wil veranderen in zijn moeders achternaam. Mijn zoon is helemaal gehersenspoeld en ik krijg geen contact met hem. Wel betaal ik nog een hoog bedrag aan alimentatie. Wat kan ik doen? Mijn zoon is inmiddels meerderjarig en heeft mij vanaf zijn vierde jaar niet mogen zien van zijn moeder. Ik heb nog wel officieel gezag.

  1. Geen akkoord geven voor achternaam wijziging. Ben wel bang dat ze het wel zullen wijzigen want mijn vader gaf ook geen toestemming vroeger en toch werd mijn achternaam gewijzigd. Geef aan waarom je geen akkoord geeft en dat je graag je zoon wilt zien ect. En vertel over ouderverstoting wat er nu gaande is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.