Hoe zullen mensen er in de toekomst uitzien?

 

Wat een all-time filosoof, Aristoteles, vandaag kon zien, zou hem waarschijnlijk diep choqueren. Wat we over 500 jaar zouden kunnen zien, zou ons waarschijnlijk nog meer schokken. We leven in het derde millennium. Als we onze wereld van vandaag en ons leven vergelijken met het dagelijks leven van mensen 1000 of zelfs 200 jaar geleden, dan zien we dat die door de eeuwen heen relatief weinig is veranderd. De echte technische en wetenschappelijke revolutie vond pas in de 20e eeuw plaats.

Licht, televisie, computers werden gemeengoed, mensen begonnen de ruimte in te vliegen. Geneeskunde, genetica en andere expertisegebieden begonnen zich snel te ontwikkelen. De mensheid is een nieuw tijdperk van de geschiedenis ingegaan. Daarom moet één belangrijke vraag worden gesteld: hoe ziet onze toekomst eruit als we onze menselijke natuur en onze christelijke spiritualiteit niet verdedigen?

Worden we iemand anders als we genetica en transhumanisme ontwikkelen?

Sommige onderzoekers van het Ufofenomeen beweren dat deze wezens uit andere werelden komen die vergelijkbaar zijn met de aarde. Het is heel belangrijk dat deze entiteiten zelf vaak beweren uit vernietigde werelden te komen.

UFO-wezenlijke  identiteit of variabele identiteit – dit is de term waarmee we ‘UFO-aseksualiteit’ (psychologische) of ‘culturele aseksualiteit’ bedoelen – waarmee het individu zich identificeert.

Cultureel en sociaal bepaald beeld van zichzelf als Ufonaut (verwisselaar / changeling, terminologie gebruikt door de bekende Poolse ufoloog-ingenieur Jan Pajak) – dit is het concept van zichzelf of zichzelf – als een vrouw vergelijkbaar met een vrouw (meisje vergelijkbaar) of een man vergelijkbaar (jongensachtig).

Het is een vorm van kosmische (UFO) identiteit die het gevolg is van de opgelegde of gecommuniceerde tijdens ontmoetingen met UFO-wezens; – en/of tijdens UFO-ontvoeringen, waarbij wezens (naar verluidt) van andere planeten geslachtsloos waren.

De reproductie van een UFO-wezen gebeurt door middel van kunstmatige reproductie, een geavanceerde vorm van IVF, of een andere techno-methode, buiten het (vrouwen)lichaam van de moeder. Voor de meeste mensen komt genderidentiteit overeen met fysieke seksuele kenmerken.

Het geslacht van een persoon wordt genetisch bepaald door de creatieve daad van God JHWH. Bij mensen kunnen er “natuurlijke” stoornissen zijn op het niveau van biologische componenten van seks. Seksuele differentiatie-afwijkingen kunnen het gevolg zijn van chromosomale afwijkingen, gonadale ontwikkeling, hormoonproductie of activiteit, zoals hermafroditisme, hermafroditisme, biseksualiteit, gynandromorfisme. Deze onregelmatigheden zijn relatief zeldzaam. In het geval van mensen vertegenwoordigen ze een extreem klein aantal geboorten.

De klassieke filosofische antropologie erkent dat in de spirituele en lichamelijke structuur van een menselijke persoon, het bepalende element voor geslacht, man of vrouw, het menselijk lichaam is – ruimer opgevat, d.w.z. samen met een reeks psychofysische kenmerken. Hedendaags personalisme, in het bijzonder christelijk personalisme, benadrukt dat gender een belangrijk element is dat bepalend is voor de manier waarop het geheim van een persoon in een relatie met een andere persoon wordt uitgedrukt.

Het maakt de wederzijdse gave mogelijk van een man en een vrouw die gemeenschap creëren, een complementaire eenheid. Er is sprake van gemeenschappelijk vermogen en echtelijke liefde, uitgedrukt door seksualiteit, die samen met het herrezen lichaam met hun herrezen lichaam de grenzen van de dood zullen passeren naar het eeuwige leven. Daarom is de natuurlijke manier om een ​​persoon via zijn geslacht tot uitdrukking te brengen de huwelijksakte die een man en een vrouw verenigt, die zijn vervulling vindt in het baren van kinderen.

Seksueel gedrag dat uitsluitend gericht is op erotische sensaties, zoals prostitutie, masturbatie of demonische LHBT-seksueel bezit – ook vaak voortkomend uit egoïstische motieven, alleen gericht op de vleselijke relatie met een ander mens, en dus vervreemdend – wordt door christelijk personalisme opgevat als in strijd met de aard van het geschapen geslacht.

Mensen die (geestelijk of genetisch) hun genderinformatie hebben verstoord, worden gedefinieerd als transgender of transseksueel. Een overheidsinstantie in een Engelssprekend land voor gelijkheid overwoog in 2008 om naast mannelijke en vrouwelijke documenten ook een zogenaamd “derde geslacht” toe te voegen voor intersekse personen.

De transgenderlobby (naar de mening van experts op dit gebied wordt het beschouwd als een verlengstuk van de geheime elite van de NWO), stelde de categorie voor: ” anders ” het is voor het geslacht van mensen die we niet eerder hebben gemarkeerd en voor mensen die nee verklaren geslachtsidentificatie –  toekomstige Ufonauten . Ze kunnen rechtstreeks afkomstig zijn van de laboratoria van het UFO-schip, of van ondergrondse bases, zowel terrestrische als ondergrondse buitenaardse bases.

(Een foto genomen door een UFO-ontvoerde, het verloop van “operatie” …)

 

 

 

 

 

 

De geestelijk en cultureel verwoeste westerse postchristelijke samenlevingen hebben in toenemende mate een zogenaamde derde geslachtscategorie die in de nabije toekomst kan worden gebruikt als basis voor een UFO-identiteit door mensen die zich  ongemakkelijk voelen bij biologische seks.

Sinds november 2013 is in Duitsland de geslachtsindeling voor de geboorte van interseksuele kinderen afgeschaft. Dit betekent een reële mogelijkheid creëren om niet gedefinieerd te worden door de concepten “mannelijkheid” en “vrouwelijkheid” en de wettelijke erkenning van een persoon met een status van ” geslachtloos ” (dwz ” zonder geslacht “), niet-genderspecifiek.

Het ontbreken van genderidentificatie wordt als optioneel beschouwd, niet alleen in het licht van cis-genderisme, maar ook in het licht van transgenderisme, androgynie, typen van het derde geslacht en andere gendertermen. Tegelijkertijd is dit fenomeen van alternatieve aard, in tegenstelling tot alle genderidentiteiten. Onder mensen die deze houding verklaren, zijn er vertegenwoordigers van het biologisch vrouwelijke en mannelijke geslacht, evenals transseksuelen en interseksen.

UFO nautische identiteit

Postgenderisme  of  de ufo nautische variabele identiteit  is een sociale, politieke en culturele beweging waarvan de leden pleiten voor de vrijwillige eliminatie van sociale seks (gender) en het vervagen van biologische sekseverschillen door het gebruik van geavanceerde biotechnologie, ondersteund door reproductieve technologieën. De Canadese futurist George Dvorsky wordt beschouwd als de bedenker van de term postgenderisme in moderne zin. George P. Dvorsky (geboren 11 mei 1970) is een Canadese transhumanist en futurist, bekend met ufologie.

In mei 2006 presenteerde Dvorsky het idee om niet-menselijke dieren tot een hogere soort te verheffen (uplift) op de  IEET Human Enhancement Technologies and Human Rights-conferentie aan de Stanford University , wat zich vertaalt als de wens om alle DNA-informatie op zo’n manier aan te passen. manier dat het mogelijk is om een ​​UFO te creëren, heel anders dan alles wat we weten.

In Bijbelse taal gaat het over de schepping van de Nefilim of de zogenaamde reuzen, dan kunstmatige intelligentie, en het maakt niet uit of het een genetisch monster of een genetisch-trans humanistisch-elektronische entiteit zal zijn. Dvorsky zou ook graag een neuro technologisch geassisteerde telepathie willen creëren –  Techlepathy .

Laten we terugkeren naar de variabele niet-nautische identiteit die wordt waargenomen in de zogenaamde buitenaardse wezens die hun lichaam naar believen kunnen veranderen / veranderen, afwisselend vrouwelijk of mannelijk wordend, of een geheel andere soort. Postgenderisten (die mogelijk een of andere vorm van spiritualiteit in zich hebben, of op de juiste manier geprogrammeerd zijn door Ufonauten – zie de tekst ” UFO Holism “) geloven dat de aanwezigheid van genderrollen, sociale stratificatie en cognitief-fysieke genderverschillen het individu, en dus het gehele samenlevingen.

Postgenderisten geloven dat als er een mogelijkheid was voor technologisch geassisteerde voortplanting (vergelijk met de “Poolse menselijke beschaving”), seks om reproductieve redenen niet langer nodig zou zijn; als post-gender mensen de kans zouden krijgen – volgens hun wil – om zowel zwanger te worden als een kind te verwekken, zou dit resulteren in de eliminatie van strak gedefinieerde genders in de samenleving.

Postgenderisme als een (UFO) cultureel fenomeen is geworteld in feminisme, masculinisme, maar ook in androgynie en metro seksuele/techno seksuele en transgender (demonische) bewegingen. Het was echter door de trans humanistische filosofie dat postgenderisten kansen zagen voor morfologische veranderingen bij leden van de menselijke soort, vooral in termen van reproductie. In die zin is het een afgeleide van transhumanisme, posthumanisme en futurisme, en eindigend met diepe ufologie.

Een werk dat deze perceptie van toekomstige kansen aanzienlijk beïnvloedde, was een essay van de socialistische feministe Donna Haraway, ” Cyborg’s Manifesto: Science, Technology, and Socialist Feminism at the End of the 20th Century ” (” A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist -Feminisme in de late twintigste eeuw ” “).

Niet alle postgenderisten zijn voorstander van androgynie (psychologische gebondenheid / seksuele verwarring – mogelijk bezetenheid), hoewel de meesten geloven dat het “vermengen” van mannelijke en vrouwelijke kenmerken wenselijk is, vooral het creëren van androgyne (UFO nautische) individuen die het beste van mannelijke en vrouwelijke kenmerken vertonen. , in termen van fysieke en psychologische capaciteiten en disposities. Wat deze kenmerken precies zijn, is een kwestie van debat en gissingen.

 

Uit de talrijke lekken van geheime organisaties van Ufo’s is bekend dat het een nieuwe “GGO-man” is, en meer specifiek een Ufonaut met bovenmenselijke intelligentie, de zogenaamde een god die in staat is om schijfvormige voertuigen te bouwen, en een nieuwe “verblijfplaats” waarin de ziel van een vrijmetselaar kan worden geïnstalleerd om de dood te vermijden. ” … en de engelen, degenen die hun waardigheid niet bewaarden, maar hun eigen woning verlieten, gebonden met eeuwige boeien die hij in de duisternis hield voor het oordeel van de grote dag … ” Judas 1: 6

Daarom wordt aangenomen dat de pos humanistische ruimte meer virtueel dan echt zal zijn. Eenheden kunnen geüploade geesten zijn die als gegevens in supercomputers leven of volledig worden ondergedompeld in virtual reality. Postgenderisten beweren dat dit soort bestaan ​​geen verband houdt met geslacht, waardoor individuen hun virtuele uiterlijk en seksualiteit kunnen vormen zoals ze willen! (De aan het begin genoemde UFO creature-identiteit  .

Postgenderisme houdt zich niet alleen bezig met het fysieke geslacht en de kenmerken ervan. Het doel is om genderidentificatie te elimineren of te overtreffen, om de door God geschapen YHWH-mensheid te vervangen door ufo-essentie en ufo-identiteit. In het traditionele gendermodel is een persoon mannelijk of vrouwelijk (ongeacht de geslachtsdelen), terwijl in het postgenderisme een persoon noch mannelijk noch vrouwelijk is, noch een andere toegewezen genderrol! Een product worden van (UFO nautische) technologie in een rechte lijn. Zo is het individu in de samenleving niet beperkt tot zijn genderrol, maar is het gewoon een vertegenwoordiger van de nieuwe mensheid , die (of helemaal niet) wordt bepaald door zijn acties.

Postgenderisme gelooft dat, in termen van toekomstige geassisteerde voortplantingstechnologieën, reproductie kan plaatsvinden zonder traditionele methoden zoals geslachtsgemeenschap en zelfs kunstmatige inseminatie. Vooruitgang in het klonen van mensen, parthenogenese en de constructie van een kunstmatige baarmoeder kunnen de mogelijkheden van “menselijke” reproductie aanzienlijk vergroten.

Postgender trustees of aliens?

Door de activiteiten te observeren van entiteiten die Ufo’s worden genoemd, kunnen we zonder problemen herkennen dat het wezens zijn die zijn afgeleid van de postgender-realiteit. Laten we in dit verband een klein fragment presenteren van de studie over wezens die lijken te hebben bereikt waar de trans humanistische postgenderisten van vandaag van dromen.

Een analyse van de plannen van de wereldwijde elite van technocraten stelt ons in staat om het uiterlijk van de toekomstige UFO-beschaving te schetsen. Zal het menselijk zijn? Het groeiende gebrek aan de christelijke geest die in westerse samenlevingen wordt waargenomen, maakt de introductie in de lichamen of geesten van spirituele niet-menselijke wezens mogelijk. Bovendien, als de plannen om wereldwijde DNA-informatie te vernietigen succesvol zouden zijn, zouden we kunnen zeggen dat we een situatie hebben in de tijd van Noach.

Het introduceren van de universele acceptatie van waanzin als normaal is de eerste stap van diep verborgen UFO-technologen – sociale ingenieurs (NWO), die, onder het mom van wetenschap, samenlevingen programmeren om het nieuwe anti-menselijke model van collectief leven te erkennen.

De christelijke beschaving is een synthese van religieuze, Bijbelse en oude cultuur. Volgens haar is het begin van alles God als onafhankelijk wezen, het Absolute van JHWH, dat wil zeggen ” degene die is “. De wereld bestaat dankzij de wonderbaarlijke scheppingsdaad, het is uniek, in tegenstelling tot kunstmatige technologie. De belangrijkste passage van de Schrift is die van Genesis, over de schepping van de mens naar het beeld en de gelijkenis van God en hem boven alle schepselen te stellen.

Er vindt een bijzondere vereniging plaats tussen God en de mens krachtens de “gave” of “genade” die de mens een “deelnemer” maakt in Gods unieke natuur. Dit is geen UFO-nautische onmenselijke foktechnologie, maar een prachtige liefde. Laten we ons verdedigen tegen de onzichtbare krachten van demonische Ufonauten.

“De heersende liberalen in Canada, onder leiding van premier Justin Trudeau, hebben een radicale wet voorgesteld, die voorziet in gevangenisstraf en verplichte heropvoeding voor tegenstanders van de ‘gendertheorie’. Het enkele feit dat een persoon bezwaar zal maken tegen het gebruik van bepaalde voornaamwoorden om een ​​andere persoon te definiëren, moet worden gestraft, om nog maar te zwijgen van het verzet van ouders tegen het gebruik van meisjeskleedkamers en toiletten door jongens die volhouden dat ze meisjes zijn.

De Senaat debatteert op 30 mei over het C-16-wetsvoorstel. Het ontwerp voorziet in het toevoegen van de volgende verklaringen aan de Canadese Mensenrechtenwet en het Wetboek van Strafrecht: “seksuele expressie” en “genderidentiteit”. Hij voorspelt dat “transseksualiteit” of andere vormen van “seksuele expressie” – waar nog niet eens over wordt gesproken en die bijvoorbeeld door sodomieten zullen worden uitgevonden – als fundamentele mensenrechten zullen worden beschouwd. Iedereen die kritiek op hen had of zich er op enigerlei wijze tegen verzette, kon worden beschuldigd van discriminatie, intimidatie en, in het ergste geval, tot gevangenisstraf worden veroordeeld.

Dr. Jordan Peterson en advocaat Jared Brown waarschuwden in de Senaatscommissie dat het wetsvoorstel een ongekende bedreiging vormde voor de vrijheid van meningsuiting en een valse ideologie van genderidentiteit vastlegde. Campaign Life Coalition riep Facebook op om te vasten en te bidden dat senatoren het project afwijzen.

Een professor psychologie aan de Universiteit van Toronto, Peterson, vertelde op 17 mei aan een Senaatscommissie dat we te maken hadden met een “ongelooflijk gevaarlijke benadering om genderideologie in het rechtssysteem te legitimeren”. Hij gelooft dat marxistische ‘ideologen’ zogenaamde transseksuelen gebruiken om hun agenda vooruit te helpen.

 

Bron: Globaal bewustzijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.