Oorspronkelijke kennis moet worden verspreid zodat ze niet wordt vergeten: ziel en de menselijke energiestructuur

Sinds de oudheid weten mensen dat de ziel de enige interne poort naar de spirituele wereld is. Maar nu is deze kennis verloren gegaan, omdat we leven in de wereld van een consumptiemaatschappij-formaat. 

Vanaf de tijd van de Sumeriërs verschenen er steden, werd er macht gevormd, werden fabrieken gebouwd en het was noodzakelijk dat iemand in deze fabrieken werkte en daar hun vitaliteit gaf, die aan de mens wordt gegeven voor spirituele redding. Daarom verdoezelden religies deze waarheid en lieten in plaats van de waarheid alleen waarheidskorrels achter, wat het spirituele pad aanzienlijk compliceerde, dat eigenlijk heel eenvoudig is in zijn begrip. 

Dat is de reden waarom de profeten periodiek naar onze wereld kwamen en deze kennis actualiseerden, zodat een persoon niet zou vergeten waarom hij is geschapen en wat de betekenis van zijn bestaan ​​is. Ze zeiden dat mensen in vrede onder elkaar moeten leven, en dat er zo’n wereld moet worden gebouwd waarin geen kwaad zal zijn, en dat iedereen zich moet inspannen om zo’n wereld op te bouwen. 

Ziel en persoonlijkheid

Volgens de oer kennis komt de ziel het menselijk lichaam binnen op de 8e dag vanaf de geboorte. Veel landen hebben echo’s van deze kennis bewaard in de vorm van de traditie van het noemen van een kind op de 8e dag. De ziel, die het lichaam binnengaat, creëert een persoonlijkheid, dat wil zeggen wie we werkelijk zijn, evenals de energiestructuur van een persoon. Tegelijkertijd wordt de persoonlijkheid gecreëerd als een onbeschreven blad, en het lot na de dood hangt af van de keuze van deze nieuwe persoonlijkheid.

In de oudheid bezaten mensen deze kennis en wisten ze dat de energiestructuur van een persoon een afgeknotte piramide is met een gescheiden top, waarin de persoonlijkheid zich bevindt. Dit is vastgelegd in de constructie van veel piramides, die afgeknot werden gebouwd.

Aan de top van de piramide op de plaats waar de persoonlijkheid zich bevindt, worden gedachten geboren. Een persoon kan door zijn keuze deze gedachten met zijn aandacht begiftigen en zijn keuze maken tussen de spirituele en materiële principes. Tussen de persoonlijkheid en de Ziel bevindt zich een septon-veld van bewustzijn.

Opgemerkt moet worden dat bewustzijn ons geen volledig beeld geeft van de wereld waarin we leven. Wetenschappers merken op dat onze waarneming bestaat uit een bepaald frequentiebereik. Onze ogen nemen bijvoorbeeld slechts 3-5% van de echte wereld waar, en auditieve receptoren nog minder. Daarom zeiden de Maya’s dat onze wereld een illusie is. Wij, als individuen, zijn in de 6e dimensie en zien alleen wat ons bewustzijn ons laat zien. De enige manier waarop we iets kunnen weten is via de ziel. 

Wanneer iemands spirituele visie wordt onthuld, dan ziet en begrijpt die persoon alles. Daarom is de Ziel ons enige juiste potentieel voor ontwikkeling. Omdat het ook een portaal is naar de spirituele wereld, is het een bron van goddelijke krachten die een persoon kan verzamelen. In religies worden ze genade genoemd, gaven van de Heilige Geest, de liefde van God. En alleen door deze liefde kan men tot God komen, en al onze profeten hebben hierover gesproken.

Het allereerste gebod dat we tegenkomen in het christendom en de islam is om God lief te hebben. Een persoon moet leren lief te hebben en zijn liefde in zichzelf naar zijn Ziel te sturen. Door deze liefde te geven, ontvangt hij veel meer. Daarom zeiden spirituele mensen dat de Heer honderdvoudig terugbetaalt, omdat het over liefde ging, en liefde is de kracht die aan een persoon wordt gegeven voor redding. Dit hele proces wordt uitgevoerd door een zilveren draad.

De zilveren draad

De zilveren draad is een dun energiekanaal waardoor voortdurend energie vanuit de Geestelijke wereld door de Ziel stroomt naar een persoon die, door de wil van God, de keuzevrijheid heeft in de verdeling van deze kracht. 

Tegelijkertijd is deze kracht de bron van het bestaan ​​van deze materiële wereld, inclusief het menselijk bewustzijn, dat al het mogelijke doet voor de persoon om deze energie te steken in de beelden, gedachten en beelden die constant aan de persoon worden opgelegd. Maar als de persoonlijkheid ervoor kiest om deze energie terug in de Ziel te investeren, dan begint er een energie-uitwisseling tussen de Ziel en de persoonlijkheid plaats te vinden, wat leidt tot de uitbreiding en verdikking van de zilveren draad. 

Op het fysieke niveau voelt een persoon zich vol, vrij, gelukkig en vreugdevol. En wanneer een persoon omwille van deze liefde alle verleidingen van de materiële wereld weigert en alleen ter wille daarvan leeft, wordt een persoon gered en wordt hij een engel die eeuwig leeft. 

Tegelijkertijd is hij ook onder de mensen, omdat hij een lichaam heeft, maar de dood van dit lichaam is voor hem slechts de laatste overgang naar de wereld van God.

 

Bron : soulask

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.